Δελάκη Ζωή

Δελάκη Ζωή

Διευθύντρια Επιχειρησιακών Εφαρμογών της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου

Διαθέτει  πολυετή εμπειρία στην διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Πιστοδοτήσεων, Καταθέσεων, Επενδυτικής Τραπεζικής και Συστημάτων Πληρωμών. Καθώς επίσης και ERP συστημάτων , Προμηθειών, Ανθρώπινων Πόρων και κυρίως Τραπεζικής Οικονομικής Διαχείρισης.

Είναι κάτοχος International MBA από την Σχολή Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.