Δημήτρης Μπακάκος

Δημήτρης Μπακάκος

Γενικός Διευθυντής SingularLogic