Δημοσθένης Νικολόπουλος

Δημοσθένης Νικολόπουλος

Γενικός Διευθυντής Προϊοντικών Λύσεων Space Hellas