Γιάννης Παράσχος

Γιάννης Παράσχος

Group IT Director, Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Πληροφορικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και την εκτέλεση πρωτοβουλιών μετασχηματισμού που συντελούν στη μετάβαση του Ομίλου στην ψηφιακή εποχή.

Μηχανικός Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με MSc σε Software Engineering από το Aston University UK και Executive MBA από την ΑΣΟΕΕ.