Παναγιώτης Γκολέμης

Παναγιώτης Γκολέμης

Τεχνικός Διευθυντής, Cisco Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος, Μάλτα
  1. Ο Παναγιώτης Γκολέμης, έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Πληροφορικής . Εργάζεται στη Cisco, ως Τεχνικός Διευθυντής και υπεύθυνος Αρχιτεκτονικών και είναι υπεύθυνος για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Έχει διαχειριστεί με επιτυχία σημαντικά έργα Πληροφορικής μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και κρίσιμων υποδομών της χώρας . Παράλληλα ,είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική και την ανάπτυξη των Αρχιτεκτονικών Λύσεων της Cisco στις χώρες της ευθύνης του , το οποίο συμπεριλαμβάνει την δημιουργία και την ανάπτυξη τεχνικής ομάδας, την ανάπτυξη/ενεργοποίηση του Οικοσυστήματος συνεργατών, αλλά και την παροχή καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας στους πελάτες.

Η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες θέσεις εργασίας του ως Leader του Cisco Datacenter Business , Cisco DC Architect και ΙT Specialist στην Εθνική Τράπεζα και στην ΙΒΜ , αποτελούν σημαντική εμπειρία για τη δημιουργία και την υλοποίηση προσανατολισμένων καινοτόμων λύσεων, που βασίζονται στην τελευταία τεχνολογία, και που συντελούν στην ασφαλή “Ψηφιοποίηση” των επιχειρήσεων.