Πάνος Λεβαντής

Πάνος Λεβαντής

Director, Carlsberg IT, Central Europe

Ο Πάνος Λεβαντής είναι Διευθυντής Πληροφορικής Carlsberg Group υπεύθυνος για την Κεντρική Ευρώπη. Κατέχει BA in Economics από το Metropolitan University, London και MSc in Business systems Analysis and Design από το City University Business School, London.

Τα τελευταία 25 χρόνια έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ελλάδα είτε σαν σύμβουλος ή σαν διοικητικό στέλεχος και ιδιαίτερα στον τομέα των FMCG. Κύριοι τομείς δραστηριότητας πέραν του IT management είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων ανάπτυξης αγοράς, Business Intelligence και Mobility και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, καθώς και υλοποίησης πολλαπλών ERP συστημάτων όπως SAP S/4 Hana.