Σωτήρης Μπράβος

Σωτήρης Μπράβος

Διευθυντής Πληροφορικής, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Πτυχιούχος Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων/Μεταλλουργών ΕΜΠ, Computer Science Κολλεγίου Αθηνών, και International MBA της ΑΣΟΕΕ. Προϋπηρεσία ως IT Manager στην Schneider Electric, Head of Process Innovation στην Samsung Electronics, Business Processes & IT Manager στον Όμιλο Πλαστικών Θράκης και Διευθυντής Πληροφορικής στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με εμπειρία και εξειδίκευση σε SAP, Project Management, Process Innovation, Security, Cloud, Telecoms.