Λευτέρης Νταντούμης

Λευτέρης Νταντούμης

Senior Manager, Consulting, KPMG

O Λευτέρης Νταντούμης είναι Senior Manager στην ομάδα CIO Advisory της KPMG. Έχει πάνω από 14 έτη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής, με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, στον ανασχεδιασμό διαδικασιών, καθώς και σε θέματα υπηρεσιών πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων, και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διαθέτει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων.