Ματθαίος Μαχαίρας

Ματθαίος Μαχαίρας

CIO, Metrostar / Αντιπρόεδρος ΑΜΜΙΤΕC

Ο Δρ Ματθαίος Μαχαίρας έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση καινοτόμων έργων Πληροφορικής, με έμφαση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και στο απόρρητο δεδομένων.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Επιχειρησιακής Έρευνας από το ΕΜΠ και MBA από το Imperial College του Λονδίνου.